Kdo jsme | Co Nabízíme | Kurzy | Klienti | Lektoři | Kontakty
Úspěšné vzdělávání
Chcete být úspěšní? S naším poradenstvím a kurzy to zvládnete!

Aktuality

31.10.2014
Blog

Kurzy jen pro zaměstnance?

Měkké dovednosti Soft Skills

zdroj obrázku: Flickr

Doporučuji studentům všech vysokých škol již během studia absolvovat kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikace, rétoriky, zvládání stresu a budování sebevědomí. Posledních 10 let se životní tempo zrychlilo a studenti by neměli žít s mlhavou představou „až si najdu zaměstnání".

Nácvik dovedností na kurzech mohou ihned uplatnit při:

* zkouškovém období (týká se to zejména oblasti zvládání stresu, time managementu, motivace k výkonu, umění relaxovat, pozornosti)

* zkoušce samotné (dress code, etiketa, zvládání trémy, sebevědomí, neverbální komunikace, empatie, schopnost naslouchat, správně se ptát)

* účasti na přednáškách a seminářích (schopnost se soustředit, analytické a kreativní myšlení, schopnost číst mezi řádky)

* vykonávané praxi při studiu VŠ

Uplatnění dovedností z kurzů lze okamžitě aplikovat na studia a hlavně využít pro dosahování cílů jako např. zkoušky, státnice, obhajoba závěrečné práce apod. Absolvent VŠ by tak měl být připraven do budoucího zaměstnání s tímto nácvikem z kurzů, které již absolvoval během svého studia. Tím je studentovi umožněn vlastní úsudek o tom, kde jsou studentovy možnosti, které nadále bude rozvíjet, a naopak, kde jsou studentovy hranice.

Absolvent získá kritičtější úsudek o svých dovednostech, schopnostech a vlastnostech, lépe a přesněji proto potom vybírá vhodné pracovní místo a budoucího zaměstnavatele. Z těchto důvodů vřele doporučuji studentům VŠ navštěvovat kariérní centra během studií a „nečekat na praxi" a na to „až si mě zaměstnavatel zaučí".

Zaměstnavatelé mají na současném trhu práce velký výběr zájemců o zaměstnání na jedno pracovní místo. Údaje z tiskové zprávy MPSV červenec 2014. Počet uchazečů o zaměstnání k 30. 6. 2014 537 179, počet volných pracovních míst 49 479. Na jedno volné pracovní místo připadá 11 uchazečů. Nemají tudíž čas a ani tolik finančních prostředků, aby nové zaměstnance vysílali na kurzy měkkých dovedností. Jak se praví: „Štěstí přeje připraveným."

Začněte již při studiu

Pokud má student v úmyslu řešit problém s umístěním na pracovním trhu až po skončení státní závěrečné zkoušky na VŠ, musí být připraven na možnost, že uplyne dlouhá doba, než najde skutečně vhodné zaměstnání (zhruba 1 až 2 roky).

Ano, v současnosti je možné absolvovat bezplatnou praxi ve firmách, tzv. stínování manažerů. V tomto případě je ale absolvent zatažen do již rozjetého pracovního procesu bez znalostí své vlastní profesní charakteristiky. To znamená, že je zde malá možnost se rozvíjet. Praktikant zde jen kopíruje či sleduje pracovní chování ostatních zaměstnanců firmy.

Otázkou je, jaký to bude mít užitek kromě toho, že si praxi student zapíše do svého CV?

Osobně doporučuji začít s návštěvou kurzů ve 3. ročníku studia vysoké školy. V tomto období studenty čekají první zátěžové situace (bakalářská státní zkouška). V tuto dobu studenti ví, jak jsou schopní zvládat stres a jak svůj time management.

Je vhodné navštěvovat kurzy s již vlastními prožitými zkušenostmi, aby na nich studenti mohli buď stavět, anebo své návyky měnit. Prostě analyzovat své studijní návyky, které se pak přirozeně přemění na návyky pracovní.

Může se stát, že díky absolvování kurzů student zjistí, že vysoká škola, kterou studuje, ho nenaplňuje, nebaví. To je pro studenty velmi cenná informace. V tomto případě je lepší změnit studijní obor na navazujícím magisterském studiu nebo přejít na jinou fakultu. Pokud tak student přesto neučiní, je velká pravděpodobnost, že nízká šance na uplatnění na trhu práce není dána ekonomickou či jinou krizí, nýbrž studentovým nezájmem, pasivitou o obor, který vystudoval, a nechutí nadále v něm pokračovat v profesní kariéře.

Návštěva kurzů měkkých dovedností studentům zajistí splnění cílů prvotních - dostudovat úspěšně VŠ, druhotných - najít vhodné pracovní místo. Při přijímacích pohovorech budou mít studenti nejen znalosti o problematice, ale budou zvládat také aplikaci těchto poznatků.

Na kurzech, kde se provádí i profesní testování klientů lze zjistit:

  • motivaci k výkonu
  • pozornost
  • neverbální inteligence
  • profesní zájmy
  • budoucnost profesní kariéry
  • osobnostní charakteristika
  • profesní předpoklady

Kariérní centra na vysokých školách:

JČU Ekonomická fakulta
www.kc.ef.jcu.cz

Masarykova univerzita
www.kariera.muni.cz

ČVUT
www.kariernicentrum.cz

VŠE
www.facebook.com/rpc.vse

Vysoká škola báňská
www.vsb.cz/kariernicentrum/

Rychlý kontakt

H-Enter s.r.o
Žižkova 309/12
370 01, České Budějovice
IČ: 28109589 DIČ: CZ28109589

Tel: +420 605 776 343
Mail: info@henter.cz
Web: www.henter.cz